قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق آلومینیوم 1050
قیمت ورق آلومینیوم 1050

بهترین قیمت ورق آلومینیوم 1050 و 6063 و 6061 و 7075 و 5083 و 2024  و 3105 را از ما بخواهید و لیست قیمت ورق آلومینیوم 1050 را می توانید در بخش زیر مشاهده نماید.

با مراجعه به لیست قیمت ورق آلومینیوم ما می توانید یک بک محصولات ما را بررسی نماید و جهت خرید هر یک از ورق های آلومینیومی با شماره های درج شده در سایت در ارتباط باشید.

 

خرید و فروش انواع ورق آلومینیوم 6063 و 6061 و 7075 و 5083 و 2024 و 1050 و 3105 و … محدود به تهران به هیچ عنوان نمی باشد.

در نتیجه در هر شهر و شهرستانی که هستید می توانید با اطمینان خاطر هر مقدار و هر برند و ضخامتی را از ما خرید کنید.

 

ما فروشنده مرغوب ترین و بهترین و با کیفیت ترین انواع ورق آلومنییوم در سراسر کشور می باشیم و هیچ محدودیتی در زمینه خرید و ارسال از جانب شرکت مهار انرژی پایدار ساز وجود ندارد.

شایان ذکر است که قیمت های درج شده در سایت همه روزه دچار تغییر و نوسان می شود و اصلا ثابت نمی باشد ، در نتیجه جهت استعلام قیمت روز انواع ورق آلومینیوم می توانید با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید.

.
دفتر مرکزی : 76 67 25 36 – 021
آقای حیدری: 31 90 296 0912
.

قیمت ورق آلومینیوم پارس

قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق آلومینیوم   با آلیاژ 1050 کیلویی با ضخامت 6 میلیمتر و برند پارس با سایز 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050  کیلویی با ضخامت 0.3 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050  با ضخامت 0.5 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 1میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 2 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر برند مساوی است با : 960.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 3 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 4 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 5 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم اراک

قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 در هر کیلو با ضخامت 3 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.010.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 4 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.060.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 در هر کیلو با ضخامت 0.3 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 مترمساوی است با : 990.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050  با ضخامت 0.5 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 990.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050  با ضخامت 2 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 990.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 5 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.030.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 6 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.030.000 ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.000.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 0.3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 0.5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 4 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 مترمساوی است با : 980.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس

قیمت ورق آلومینیوم 1050
قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 3 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 4 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 5 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار اراک

قیمت ورق آلومینیوم 1050
قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق 1050 در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050 در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 2 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 3 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 4 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار

قیمت ورق آلومینیوم 1050
قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق آلومینیوم در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق  در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق   در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق  در هر کیلو با ضخامت 3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق با ضخامت 4 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق با ضخامت 6 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

.

فروش ورق آلومینیوم 1050

فروش ورق آلومینیوم 1050
فروش ورق آلومینیوم 1050

فروش و استعلام قیمت روز آلومینیوم 1050 به راحتی انجام نمی گیرد زیرا که با دقت به نوع پرداخت و تسویه ، فروش آن اعمال میگردد.

آلومینیوم 1050 یک از گونه های آلومینیوم ها است که مزیت و موارد استفاده ویژه خودش را دارا می باشد.

به منظور استعلام قیمت و فروش آلومینیوم 1050 ، این گونه ورق اینکه استحکام آلومینیوم  بسیار عالی می باشد.

 

از حیث مشخصات فنی بهترین خصوصیات و ویژگی ها را دارد ، ضخامت و مقاومت بسیار عالی می باشد.

همینطور ابعاد آلومینیوم سفارشی و حتی وزن آن شکل می پذیرد. که حتما به منظورعامه ی عموم غیر قابل تشخیص ظاهری میباشد.

کمپانی‌ ها و نمایندگی هایی که فروش آلومینیوم را بر عهده دارا هستند ، تک تک تلاششان این می باشد که بهترین و مرغوب ترین ورق های آلومینیومی را در سراسر نقاط کشور به فروش برسانیم.

.

خرید ورق آلومینیوم

خرید ورق آلومینیوم
خرید ورق آلومینیوم

از شرکت مهار انرژی پایدار ساز بهترین ورق آلومینیوم در آلیاژ های 6061 و 6063  و1050 و … را خرید نمایید.

بعد از خرید در کوتاه ترین زمان ممکن انواع ورق آلومینیوم خریداری شده از انبار به سرعت بارگیری می‌شود و به سراسر نقاط کشور ارسال میگردد.

 

در زمینه خرید ورق آلومینیوم حتما توجه داشته باشید که حتما از شرکت های معتبر و با سابقه خرید بکنید و به هیچ عنوان از دلالان خرید نکنید.

شرکت مهار انرژی پایدار ساز با یک دهه فعالیت در زمینه خرید و فروش انواع ورق آلومینیوم فعالیت می کند.

 

در نتیجه شما عزیزان میتوانید بهترین ورق آلومینیومی موجود را در انواع مختلف با قیمت مناسب و ارزان قیمت در سراسر نقاط کشور خرید نمایید.

شایان ذکر است که دفتر مرکزی ما در استان تهران و شهرستان ورامین و انبار مادر شهرک صنعتی خیرآباد واقع شده است.

 

در نتیجه بدون هیچ دغدغه ای از سراسر نقاط کشور می توانید جهت خرید انواع ورق آلومینیومی با قیمت مناسب با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

در آینده نزدیک تمامی ورق های آلومینیومی موجود در فروشگاه مهار انرژی قرار داده خواهد شد که شما با مشاهده قیمت روز و قیمت هر لحظه این ورقه های آلومینیومی می توانید به صورت اینترنتی قیمت روز هر گونه ورق آلومینیومی را مشاهده نمایید.

سپس به صورت اینترنتی و یا تلفنی از شرکت مهار انرژی در کوتاه ترین زمان ممکن خرید ورق آلومینیومی خود را با قیمت مناسب و همراه با تخفیف انجام دهید.

.
دفتر مرکزی : 76 67 25 36 – 021
آقای حیدری: 31 90 296 0912
.

.

درباره نويسنده

اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سیامک حقی
سیامک حقی
1 سال قبل

قیمت ورق های آلومینیوم تون خیلی مناسب و کیفیت محصولاتتون خیلی عالی هست ممنونم

رضا
رضا
1 سال قبل

سلام
لطفا تمپر ورق های آلومینیوم را هم اعلام بفرمایید.

تمامی حقوق برای این وب سایت متعلق به مهار انرژی می باشد.
تماس واتس آپ