قیمت ورق آلومینیوم 6063

قیمت ورق آلومینیوم 6063

قیمت ورق آلومینیوم 6063

قیمت ورق آلومینیوم 6063
قیمت ورق آلومینیوم 6063

بهترین قیمت ورق آلومینیوم 6063 و 6061 و 7075 و 5083 و 2024 و 1050 و 3105 را از ما بخواهید و لیست قیمت ورق آلومینیوم 6033 را می توانید در بخش زیر مشاهده نماید.

با مراجعه به لیست قیمت ورق آلومینیوم ما می توانید یک بک محصولات ما را بررسی نماید و جهت خرید هر یک از ورق های آلومینیومی با شماره های درج شده در سایت در ارتباط باشید.

خرید و فروش انواع ورق آلومینیوم 6063 و 6061 و 7075 و 5083 و 2024 و 1050 و 3105 و … محدود به تهران به هیچ عنوان نمی باشد.

در نتیجه در هر شهر و شهرستانی که هستید می توانید با اطیمینان خاطر هر مقدار و هر برند و ضخامتی را از ما خرید کنید.

ما فروشنده مرغوب ترین و بهترین و با کیفیت ترین انواع ورق آلومنییوم در سراسر کشور می باشیم و هیچ محدودیتی در زمینه خرید و ارسال از جانب شرکت مهار انرژی پایدار ساز وجود ندارد.

شایان ذکر است که قیمت های درج شده در سایت همه روزه دچار تغییر و نوسان می شود و اصلا ثابت نمی باشد ، در نتیجه جهت استعلام قیمت روز انواع ورق آلومینیوم می توانید با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید.

.
دفتر مرکزی : 76 67 25 36 – 021
آقای حیدری: 31 90 296 0912
آقای تهرانی :17 04 291 0912
.

 

قیمت ورق آلومینیوم پارس

قیمت ورق آلومینیوم پارس
قیمت ورق آلومینیوم پارس

قیمت ورق آلومینیوم   با آلیاژ 6063  کیلویی با ضخامت 6 میلیمتر و برند پارس با سایز 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم  با آلیاژ 6063  کیلویی با ضخامت 0.3 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم  با آلیاژ 6063  با ضخامت 0.5 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 1میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 6063 با ضخامت 2 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر برند مساوی است با : 960.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 6063 با ضخامت 3 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 6063 با ضخامت 4 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 6063 با ضخامت 5 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم اراک

قیمت ورق آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم اراک

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 در هر کیلو با ضخامت 3 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.010.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 6063 با ضخامت 4 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.060.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 در هر کیلو با ضخامت 0.3 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 مترمساوی است با : 990.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063  با ضخامت 0.5 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 990.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 6063 با ضخامت 2 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 990.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 5 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.030.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 6 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.030.000 ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.000.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 0.3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 0.5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 4 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 مترمساوی است با : 980.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 6063 با ضخامت 5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس
قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 3 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 4 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 5 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار اراک

قیمت ورق آلومینیوم آجدار اراک
قیمت ورق آلومینیوم آجدار اراک

قیمت ورق 6063 در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 6063 در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 6063 با ضخامت 2 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 6063 با ضخامت 3 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق 6063 با ضخامت 4 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق 6063 با ضخامت 5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

قیمت ورق 6063 با ضخامت 5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار
قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار

قیمت ورق 6063 در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 6063 در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 6063  در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 6063 در هر کیلو با ضخامت 3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق 6063 با ضخامت 4 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق 6063 با ضخامت 6 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق 6063 در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

.

فروش ورق آلومینیوم 6063

فروش ورق آلومینیوم 6063
فروش ورق آلومینیوم 6063

فروش و استعلام قیمت روز آلومینیوم ۶۰۶۳ به راحتی انجام نمی گیرد زیرا که با دقت به نوع پرداخت و تسویه ، فروش آن اعمال میگردد.

آلومینیوم ۶۰۶۳ یک از گونه های آلومینیوم ها است که مزیت و موارد استفاده ویژه خودش را دارا می باشد.

به منظور استعلام قیمت و فروش آلومینیوم ۶۰۶۳ ، این گونه ورق اینکه استحکام آلومینیوم  بسیار عالی می باشد.

 

از حیث مشخصات فنی بهترین خصوصیات و ویژگی ها را دارد ، ضخامت و مقاومت بسیار عالی می باشد.

همینطور ابعاد آلومینیوم سفارشی و حتی وزن آن شکل می پذیرد. که حتما به منظورعامه ی عموم غیر قابل تشخیص ظاهری میباشد.

کمپانی‌ ها و نمایندگی هایی که فروش آلومینیوم را بر عهده دارا هستند ، تک تک تلاششان این می باشد که بهترین و مرغوب ترین ورق های آلومینیومی را در سراسر نقاط کشور به فروش برسانیم.

.

خرید ورق آلومینیوم

خرید ورق آلومینیوم
خرید ورق آلومینیوم
قیمت ورق آلومینیوم 6063
قیمت ورق آلومینیوم 6063
قیمت ورق آلومینیوم 6063
قیمت ورق آلومینیوم 6063
قیمت ورق آلومینیوم 6063
قیمت ورق آلومینیوم 6063
ورق آلومینیوم 6063
ورق آلومینیوم 6063
ورق آلومینیوم 6063
ورق آلومینیوم 6063

درباره نويسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمامی حقوق برای این وب سایت متعلق به مهار انرژی می باشد.
تماس واتس آپ