قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده

قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده

قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده

قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده
قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده

بهترین و مرغوب ترین ورق آلومینیوم آنادایز شده را با ارزان ترین قیمت از ما بخواهید و قیمت روز ورق آلومینیوم آنادایز شده را می توانید با تماس با کارشناسان باربری ما بدست آورید.

ما فروشنده انواع ورق آلومینیومی در تمامی شهرستان ها ایران می باشیم و بهترین و مرغوب ترین ورق های آلومینیوم آنادایز شده را با قیمت های ارزان و مناسب به فروش می رسانیم.

 

به دلیل خدمات رسانی عالی تر و بهتر ما یک نمایندگی فروش و مرکز فروش ورق آلومینیوم به نام پایدار انرژی پارس دایر نموده ایم.

که شما مشتریان گرامی به راحتی از طریق لینک درج شده می توانید با مرکز فروش دیگر ورق آلومینیوم ما آشنا شوید.

 

جهت آشنایی بیشتر و جامع شما عزیزان در بخش زیر لیست قیمت ورق های آلومینیوم آنادایز شده را درج نموده ایم.

ولی قیمت های همه روزه در حال تغییر است در نتیجه باید جهت استعلام قیمت روز ورق آلومینیومی با ما در تماس باشید.

.

دفتر مرکزی : 76 67 25 36 – 021
آقای حیدری:  31 90 296 0912
آقای تهرانی : 17 04 291 0912
.

 

لیست ورق آلومینیوم آنادایز شده

لیست ورق آلومینیوم آنادایز شده
لیست ورق آلومینیوم آنادایز شده

قیمت ورق آلومینیومی 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.3  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیومی 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.3  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیومی 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.3  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیومی 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.4  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیومی 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.4  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیومی 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.4  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.5  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.5  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.5  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.6  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.6  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.6  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.7  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.7  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.7  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.8  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.8  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 0.8  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1 حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1.25  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1.25  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1.25  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1.5  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1.5  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 1.5  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 2  حالت رول ، ابعاد عرض 1000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 2  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 2.5  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 2.5  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 3  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 3  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 4  حالت شیت ، ابعاد 1250*2500 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم 3105 ( آلیاژ )  و ضخامت 4  حالت شیت ، ابعاد 1000*2000 در هر کیلو برابر می باشد با :  1,030,000 ریال .

 

 ورق آلومینیوم آنادایز شده

 ورق آلومینیوم آنادایز شده
ورق آلومینیوم آنادایز شده

قیمت و نرخ ورق آلومینیوم (Aluminum plate/sheet) آجدار، طلایی و آنادایز شده اراک، اصفهان، آلومینیوم پارس، پارس آلومان و  نورد را از مهار انرژی پایدار ساز بخواهید.

برندهای ذکر شده در کارگاه‌های تولیدکننده پلیت Al در کشور ایران ساخت‌و‌ساز می گردند.

ارزش‌ها مطابق محرمانه آلیاژ آلومینیوم و گرید آن، ضخامت، نوع (آجدار، آنادایز، طلایی و غیره) و در سود کاربردی که داراست، متغیر میباشد.

 

جهت خرید ورق آلومینیوم با نازل‌ترین ارزش، نگاهی بر لیست بها که در جدوالی در بخش بالایی این ورقه ارائه شد‌ه‌است بیندازید.

چنانچه مارک مورد نظرتان را در لیست بها‌ها مشاهده نکردید، جهت خرید و اخذ داده ها مورد نیاز، با کارشناسان کمپانی  مهار انرژی تماس حاصل نمایید.

 

مهار انرژی  ارائه دهندۀ گونه های صفحه ها آلومینیوم اعم از ساده، طلایی و رنگی (آنادایز) پانچ گردیده، پلی‌کرافت و غیره هست.

به منظور استعلام قیمت روز انواع ورق های آلومینیومی از جمله ورق آلومینیوم آنادایز شده با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید.

.

دفتر مرکزی : 76 67 25 36 – 021
آقای حیدری:  31 90 296 0912
آقای تهرانی : 17 04 291 0912
.

 

انواع ورق آلومینیوم

 

 

ورق آلومينيوم

.

ورق آلومینیوم ساده
ورق سينوسي آلومينيوم

.

  ورق سينوسي آلومينيوم
ورق آلومینیوم آجدار

.

ورق آلومینیوم آجدار
ورق آلومینیوم شادولاین

.

ورق آلومینیوم شادولاین
ورق آلومینیوم امباس ابری

.

ورق آلومینیوم امباس ابری
قیمت ورق آلومینیوم امباس لوزی

.

ورق آلومينيوم امباس لوزی

.

.

.

ورق آلومینیوم آنادایز شده
ورق آلومینیوم آنادایز شده
قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده
قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده
قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده
قیمت ورق آلومینیوم آنادایز شده
ورق آلومینیوم آنادایز شده
ورق آلومینیوم آنادایز شده

.

درباره نويسنده

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
تمامی حقوق برای این وب سایت متعلق به مهار انرژی می باشد.
تماس واتس آپ