لیست قیمت ورق آلومینیوم 1050

لیست قیمت ورق آلومینیوم 1050

لیست قیمت ورق آلومینیوم 1050

قیمت ورق آلومینیوم 6063

بهترین قیمت ورق آلومینیوم 1050 و 3105 را از ما بخواهید و لیست قیمت ورق آلومینیوم  1050 را می توانید در بخش زیر مشاهده نماید.

با مراجعه به لیست قیمت ورق آلومینیوم ما می توانید یک بک محصولات ما را بررسی نماید و جهت خرید هر یک از ورق های آلومینیومی با شماره های درج شده در سایت در ارتباط باشید.

خرید و فروش انواع ورق آلومینیوم 6063 و 6061 و 7075 و 5083 و 2024 و 1050 و 3105 و … محدود به تهران به هیچ عنوان نمی باشد.

در نتیجه در هر شهر و شهرستانی که هستید می توانید با اطیمینان خاطر هر مقدار و هر برند و ضخامتی را از ما خرید کنید.

ما فروشنده مرغوب ترین و بهترین و با کیفیت ترین انواع ورق آلومنییوم در سراسر کشور می باشیم و هیچ محدودیتی در زمینه خرید و ارسال از جانب شرکت مهار انرژی پایدار ساز وجود ندارد.

شایان ذکر است که قیمت های درج شده در سایت همه روزه دچار تغییر و نوسان می شود و اصلا ثابت نمی باشد ، در نتیجه جهت استعلام قیمت روز انواع ورق آلومینیوم می توانید با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید.

.
.
دفتر مرکزی : 76 67 25 36 – 021
آقای حیدری: 31 90 296 0912
.
.

 

قیمت ورق آلومینیوم پارس

قیمت ورق آلومینیوم پارس
قیمت ورق آلومینیوم پارس

قیمت ورق آلومینیوم   با آلیاژ 1050  کیلویی با ضخامت 6 میلیمتر و برند پارس با سایز 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050  کیلویی با ضخامت 0.3 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050  با ضخامت 0.5 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 1میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 2 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر برند مساوی است با : 960.000 ریال .

 

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 3 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 4 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 5 میلیمتر پارس با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000 ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم اراک

قیمت ورق آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم اراک

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 در هر کیلو با ضخامت 3 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.010.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050 با ضخامت 4 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.060.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 در هر کیلو با ضخامت 0.3 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 مترمساوی است با : 990.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 0.5 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 990.000 ریال .

ورق آلومینیوم  با آلیاژ 1050با ضخامت 2 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 990.000 ریال .

 

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 5 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.030.000 ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 6 میلیمتر اراک با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.030.000 ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 1.000.000 ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 0.3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 0.5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 960.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 4 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 مترمساوی است با : 980.000  ریال .

ورق آلومینیوم با آلیاژ 1050 با ضخامت 5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر مساوی است با : 980.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس
قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 3 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 4 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت 5 میلیمتر پارس  با ابعاد 2*1 متر برند : پارس برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار اراک

قیمت ورق آلومینیوم آجدار اراک
قیمت ورق آلومینیوم آجدار اراک

قیمت ورق 1050 در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050 در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 2 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 3 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 4 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 5 میلیمتر اراک  با ابعاد 2*1 متر برند : اراک برابر می باشد با : 1.060.000  ریال .

.

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار
قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار

قیمت ورق 1050 در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050 در هر کیلو با ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050  در هر کیلو با ضخامت 2 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

قیمت ورق 1050 در هر کیلو با ضخامت 3 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.030.000  ریال .

قیمت ورق 1050با ضخامت 4 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق 1050 با ضخامت 6 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.040.000  ریال .

قیمت ورق 1050 در هر کیلو با ضخامت 1.5 میلیمتر پارس آلومان کار با ابعاد 2*1 متر برند : پارس آلومان کار برابر می باشد با : 1.020.000  ریال .

.

فروش ورق آلومینیوم 1050

فروش ورق آلومینیوم 6063

فروش و استعلام قیمت روز آلومینیوم 1050 به راحتی انجام نمی گیرد زیرا که با دقت به نوع پرداخت و تسویه ، فروش آن اعمال میگردد.

آلومینیوم 1050 یک از گونه های آلومینیوم ها است که مزیت و موارد استفاده ویژه خودش را دارا می باشد.

به منظور استعلام قیمت و فروش آلومینیوم 1050 ، این گونه ورق اینکه استحکام آلومینیوم  بسیار عالی می باشد.

 

از حیث مشخصات فنی بهترین خصوصیات و ویژگی ها را دارد ، ضخامت و مقاومت بسیار عالی می باشد.

همینطور ابعاد آلومینیوم سفارشی و حتی وزن آن شکل می پذیرد. که حتما به منظورعامه ی عموم غیر قابل تشخیص ظاهری میباشد.

کمپانی‌ ها و نمایندگی هایی که فروش آلومینیوم را بر عهده دارا هستند ، تک تک تلاششان این می باشد که بهترین و مرغوب ترین ورق های آلومینیومی را در سراسر نقاط کشور به فروش برسانیم.

.

خرید ورق آلومینیوم

خرید ورق آلومینیوم
خرید ورق آلومینیوم

قیمت ورق آلومینیوم 6063

قیمت ورق آلومینیوم 6063

قیمت ورق آلومینیوم 6063

ورق آلومینیوم 6063

ورق آلومینیوم 6063

درباره نويسنده

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
تمامی حقوق برای این وب سایت متعلق به مهار انرژی می باشد.
تماس واتس آپ